Take a Tour/Rundgang/Rozejrzyj Się

A few photographs showing different areas of our CMT Factory...

Hier einige Bilder, die verschiedene Abteilungen unserer CMT Firma darstellen.

Na zdjęciach przedstawiamy różne części naszego zakładu CMT.

 Part of our cloth and storage area and some patterns ready to use.

featured-title-bg

Unser Stofflager mit fertigen Schablonen.

featured-title-bg

Część magazynowa z szablonami gotowymi do pracy.

Constructing a production lay on our CAD system.

featured-title-bgflip

 Arbeit an den Schablonen mit unserer Cadsoftware.

featured-title-bgflip

 Praca nad układem szablonów w systemie CAD.

 

 Our CAD Plotter.

featured-title-bg

 

Unser Cad System und Plotter.

featured-title-bg

Nasz system CAD  i Drukarka.

 Cloth laying and cutting table.

featured-title-bgflip

 

Das Ausbreiten des Stoffes in der Zuschneiderei.

featured-title-bgflip

Rozkładanie materiału na krojowni.

 

Sewing room at work. 

featured-title-bg

 

Unser Nähraum bei der Arbeit.

featured-title-bg

Szwalnia podczas pracy.

Sewing room at work - one of our teams making dresses for garment dyeing

featured-title-bgflip

Unser Nähraum bei der Arbeit - Eins unserer Teams beim Nähen der Kleidungsstücke, die anschließend gefärbt werden.

featured-title-bgflip

Szwalnia podczas pracy. Jeden z naszych zespołów szyjących odzież do farbowania.

 

Examining and trimming garments ready for despatch.

featured-title-bg

 

Nachschneiden und Endkontrolle der fertigen Ware.

featured-title-bg

Kontrola jakości i wykańczalnia gotowych wyrobów.